Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi farklı tıbbi branşların birçoğunda laparoskopik operasyonların tümünü gerçekleştirilebilir.

Robotlara ne zaman ihtiyaç duyulur?

Kapalı ameliyat olarak bilinen tüm operasyonlar robotik cerrahi ile yapılabilir. Genel olarak prostat operasyonlarından kalp damar cerrahisine, safra kesesi operasyonlarından kadın hastalıkları müdahalelerine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. “Minimal invazif cerrahi” olarak adlandırılan uygulamalarda amaç, hastanın sağlığı için gerekli cerrahiyi çevre dokulara en az zarar verecek bir perspektifte gerçekleştirmektir. Bu bakış açısı hastanın yararına olduğu gibi başarılı bir operasyon ve minimum yan etki açısından da önemlidir.

Neden Robotik Cerrahi?

Karın boşluğuna küçük kesilerden bir kamera ve birkaç cerrahi alet ile girilir. Bu sayede hastanın karnında büyük bir ameliyat yarası oluşmaz. Ameliyat sonrası ise iyileşme süreci ve normal yaşama dönüş daha hızlı ve kolay olur.

Bu durumun robotik cerrahideki gelişmiş durumu ise;

 • Cerrahın ameliyat ettiği bölgeyi üç boyutlu ve en ince ayrıntısına kadar görebilmesi
 • Küçük sinirleri ve damarları ayırt edebilip koruması
 • Açık cerrahide cerrah elinin ve aletlerin giremeyeceği ya da çevre dokulara zarar verebileceği durumlarda dahi adeta yapay bir el gibi hareket eden robot, cerrahın elinin dışarıdaki hareketlerini birebir içeriye aktarması ameliyatı mükemmelleştirmektedir.

Robotun;

 • operasyonel sınırsız hareket yeteneği
 • aynı anda birkaç cerrahi alet işlevini yerine getirmesi
 • çok daha az kanamaya yol açması

diğer tekniklere oranla robotla gerçekleştirilen tedavilerde iyileşme süresisin daha kısa olması robotik cerrahi tercihinin temel nedenleridir.

Robotik Cerrahinin Avantajları

 • Daha az infeksiyon riski
 • Daha az komplikasyon (yan etki)
 • Mükemmel Tümör Kontrolü
 • Daha az ağrı ve daha az ağrı kesici kullanımı
 • Daha küçük yara izi ve estetik üstünlük
 • Hasta yatış süresinin kısalması
 • Sosyal hayata daha kısa sürede dönüş
 • Daha az kan nakli gereksinimi
 • Kısa iyileşme süresi (Nekahat döneminin kısalması)