Onkoloji

Park International Services, bünyesindeki hastanelerle, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanında tecrübeli ve uzman hekimler ile günümüzün en önemli sağlık sorunu kanser hastalığının tanı ve tedavisi için çalışılmaktadır.

Kanser, günümüzde her üç kişiden birinin ömrü boyunca yakalanabileceği yaygın bir hastalık haline geldi.

Dünyada her yıl binlerce hastaya kanser tanısı konuluyor. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türleri meme ve rahim kanserleri iken, erkeklerde prostat ve akciğer kanserlerine sıklıkla rastlanıyor. Gelişen tıbbi imkanlar, erken tanı ve koruyucu tedbirler sayesinde kanser artık bir çok türünde başa çıkılabilir veya iyileştirilebilir bir hastalık haline geldi.

Kanserle mücadele etmede en etkin yol; kansere yakalanmadan önce koruyucu tedbirleri almaktan geçer. Düzenli aralıklarla yapılan kanser taramaları sayesinde artık hastalık erken evrelerde tespit edilebilmekte, bu da tedavi süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Park International Services ‘in sunduğu çeşitli kanser taramaları ve check-uplar ile kanserden korunabilirsiniz.

Eğer kanser teşhisi konulmuş ve tecrübeli, uzman hekimlerin kontrolünde ileri teknoloji tıbbi cihazlarla tedavinizin gerçekleştirilmesini istiyorsanız Park International Services’e başvurmanız yeterli.

Kanser Nedir?

Vücudun yapı taşları olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular ise organları oluştururlar. Bu döngüde, kanser organlarda ve dokularda değil, hücresel aşamada başlar.

Normal olarak vücudun ihtiyacına göre bu hücreler oluşur, büyür, bölünür ve gerekli olan yeni hücreleri meydana getirirler. Yaşlandıklarında ise ölürler ve yerlerine yenileri gelir.

Bazen bu döngü bozulur; vücudun kontrolü dışında fazla miktarda hücre oluşur veya yaşlı hücreler ölmeleri gerektiği halde ölmezler. Bu anormal hücrelerin kontrol dışı büyümesi sonucu oluşan doku kütlesine tümör denir. Tümörler iyi ya da kötü huylu olabilir. Kötü huylu olanlar, yani kanserler;

 • Hayatı ciddi şekilde tehdit ederler;
 • Bazen vücuttan çıkarılabilirler ancak yeniden büyüyebilirler, yani nüks edebilirler;
 • Kanser hücreleri komşu organlara ve dokulara yayılabilir ve onlara zarar verebilirler.

Sadece komşu değil uzak organlara da atlayabilirler ve yeni tümörler oluşturabilirler.

Onkoloji Nedir?

Tümörleri inceleyen tıp dalına Onkoloji denir. Oncos ( = şişlik ) ve logos ( =bilim ) Latince kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir.

Onkoloji, kendi içinde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi olarak iki dala ayrılır.

Medikal Onkoloji Nedir?

Medikal Onkoloji, İç Hastalıkları Bilim Dalı’nın bir alt dalı olmakla beraber, kanser hastalığının teşhis ve tedavi süreçlerini düzenleyen tıbbi bölümüdür. Kemoterapi tedavisini düzenleme sorumluluğu ve yetkisi bu dala aittir. Medikal Onkoloji hekimleri, onkoloji hastalarının tedavi süreçlerini, kemoterapi uygulamalarını takip ederler. Bu süreçte tıbbi ihtiyaç öngörüldüğünde radyasyon onkolojisi hekimleri ile birlikte hareket ederler.

Radyasyon Onkolojisi Nedir?

Kanser hastalarının Radyoterapi ( Işın Tedavisi ) uygulamalarını yapan onkoloji dalıdır.

Radyasyon Onkolojisi, iyonizan ışınları tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kanserli hastaların ve bazı benin hastalıkların tedavisi amacı ile uygular. Radyoterapi, ışın (şua) tedavisi ile eş anlamlıdır. Günümüzde kanser tedavisi ile ilgili bilim dallarının onkoloji genel tanımı altında sınıflandırılması nedeni ile radyoterapi yerine Radyasyon Onkolojisi terimi kullanılması tercih edilmektedir. Ayrıca, Radyasyon Onkolojisi, kanser eğitimi veren bilim dalları içinde tek ana bilim dalıdır.

Kemoterapi Tedavisi

Kanser hücrelerini tahrip eden, büyüme ve çoğalmasını engelleyen kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir.

Kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi radyoterapi ile birlikte, ameliyattan önce ya da sonra uygulanabilmektedir. Kemoterapide birçok değişik ilaç kullanılmaktadır. Tedavinizde tek bir ilaç kullanılabileceği gibi birkaç ilaç birlikte de kullanılabilir.

Kemoterapinin amacı nedir?

Kanserin türü ve gelişme evresine göre değişmekle birlikte kemoterapinin kullanım amaçları şunlardır:

 • Hastalığı tedavi etmek
 • Hastalığın yayılmasını önlemek
 • Hastalığın büyümesini yavaşlatmak
 • Başka bir yere yayılmış olma ihtimali olan kanser hücrelerini yok etmek
 • Hastalığa bağlı rahatsızlıkları / şikâyetleri azaltmak

Kemoterapi İlaçları nasıl etki eder?

Kemoterapi ilaçlarının hemen hepsi kan yoluyla vücuda dağılır ve tümörlü hücrelerin bölünüp çoğalmalarını engeller.

Kemoterapi ilaçları tümörlü hücreleri öldürürken, bu ilaçlardan sağlıklı hücreler de etkilenebilir. Bu durum çoğunlukla geçici olan yan etkilere neden olabilir. Normalde hızlı çoğalması gereken hücreler (saç ve kıllar, ağız ve sindirim sistemini kaplayan hücreler, kan hücreleri) daha çok etkilenir. Ancak bu hücreler kendilerini tedavi sonrası yenileyebilir. Bu hücrelerin etkilenme düzeyi ilaçlara ve kişiye göre değişiklik gösterir.

Hangi ilaçlar kullanılır ve ilaçlar nasıl verilir?

Kemoterapi türüne ve yayılımına bağlı farklı gruplamalar yapılarak, tedavide 100'ün üstünde ilaç kullanılmaktadır. Farklı etki mekanizmaları ve farklı yan etkileri olan bu ilaçlar, kanser hücresi üzerindeki etkilerine, hastalığın evresine, hastanın mevcut genel durumuna göre tek başlarına veya birkaç ilacın birlikte verilmesi şeklinde uygulanabilirler. Genelde kanser hücrelerini daha etkin bir şekilde yok etmek ve yan etkileri azaltmak için birkaç ilaç birden belli bir sıra ve sürede uygulanır.

Kemoterapi ilaçları genellikle dört yolla verilir:

 • Ağızdan tablet veya kapsül şeklinde
 • Damardan infüzyon şeklinde
 • Kas içine enjeksiyon yolu ile
 • Kas içine enjeksiyon yolu ile

Özel durumlarda beyin omurilik sıvısına veya vücut boşluklarına da enjekte edilebilir. İlacın uygulama şekli kanserin yerleştiği bölgeye, türüne ve ilacın özelliklerine göre değişmektedir.

Kemoterapi uygulaması sırasında ağrı hissedilir mi?

Kan alma ya da herhangi bir enjeksiyon sırasında hissedilenden daha fazla ağrı ya da acı hissedilmez.

Kemoterapi nerede uygulanır?

Damardan infüzyon şeklinde verilen kemoterapi bir hastanede yatarak veya poliklinikte "ayaktan kemoterapi ünitelerinde" uygulanabilir.

Park International Services, kemoterapi hastaları için en uygun koşulları barındıran özel kemoterapi merkezleri ile çalışmaktadır. İhtiyaç veya talep halinde kemoterapi hastaları Türkiye’de uygun bir hastanede yatarak da tedavilerini alabilirler.

Kemoterapinin süresi ve sıklığı ne olmalıdır?

Kemoterapi uygulamasının süresi, ilaçların dozu ve veriliş sıklığı hastalığın türüne, kullanılan ilaçlara ve hastalığın ilaçlara verdiği cevaba bağlıdır. Tüm kanser hücrelerini yok etmek için kemoterapinin bir kez uygulanması yeterli değildir. Hastalığın türüne, genel uygulanması gerekmektedir.

Tedavi süresi, sıklığı ve ilaç dozları önceden belirlenmiş bazı protokollere göre ayarlanır. Kemoterapi, günlük, haftalık, aylık gibi değişik sürelerle verilebilir. Uygulanacak olan tedavi protokolünün süresi ve sıklığı uzman hekim tarafından hastanın kişisel ihtiyaç ve durumuna göre özel olarak ayarlanacaktır. Ancak planlanan tedavi süresi hastanın vereceği tepkiye ve tedavi ihtiyacına göre değişebilir, tedavi uzayabilir ya da başka tedavi protokollerine geçilebilir.

Kemoterapi ilaçlarının istenmeyen etkilerinden vücudu korumak amacıyla her tedaviyi bir dinlenme dönemi takip eder. Dinlenme dönemlerini en iyi şekilde değerlendirilerek (iyi ve dengeli beslenme, bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi) tedavi dönemlerinin daha rahat geçirilmesi sağlanır.

Özellikle kemoterapi tedavisi sürecinde takip edilecek diyetin tedaviye olumlu katkısı olabileceği bilimsel olarak kabul görmektedir. Park International Services, bu süreçteki hastaların tedavisine destek için hastalarını özel diyetisyenlere yönlendirebilir.

Radyoterapi Tedavisi

Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi, radyoaktif ışınlarla tedavi demektir. Tümöre tedavi amacıyla yüksek enerjili ışınlar uygulanır. Amaç kanserli hücrelerin ölmesidir. Böylece Radyoterapi ile kanserin büyümesi, üremesi daha sonra vücuda yayılması önlenir. Radyoterapi daha seyrek olarak, kanser dışı hastalıklarda da kullanılmaktadır.

Radyoterapi; kanserin tedavisinde gereğine göre tek tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Ameliyat öncesi, sonrası ya da kemoterapi beraberliğindeki uygulamalar doktorunuzun seçimine göre yapılır. Tek başına yapılmasına veya diğer tedavilerle birleştirilmesine göre çeşitli isimler altında gruplanabilir. Kanser tedavisinde sık duyacağınız radyoterapi şekli adjuvan radyoterapidir. Kısa tanımlamayla koruyucu amaçla yapılan tedaviler için kullanılır. Daha önce yapılan cerrahi tedaviden sonra hastada mevcut tıbbi yöntemlerle gösterilebilen hastalık yoktur, eğer benzer hastalardan elde edilen bilgilere dayanarak nüks olasılığı yüksek ise hastaya koruyucu olarak radyoterapi yapılır ve adjuvan radyoterapi başlığı altında toplanır.

Radyoterapi Nasıl Uygulanır?

Radyoterapinin en sık uygulama şekli eksternel (dıştan) uygulamadır. Hasta düz bir tedavi masasının üzerine yatar. Makinadan ışınlar önceden yapılan planlamaya uyarak hasta bölgeye yöneltilir. İnsan vücudu bu ışınları hissedemez. Tedavi sırasında vücuda değen bir şey yoktur, ağrı sancı duyulmaz. Tedavinin eksenini arttırmak ve yan etkileri azaltmak için radyoterapi seanslara bölünerek yapılır. Genel yaklaşım, haftada 5 gün tedavi uygulanması ve 2 gün vücudun dinlendirilmesidir.

Radyoterapinin iki aşaması vardır. İlk aşama planlamadır. Planlama hem ışınlanacak bölge hemde bu bölgenin içinde veya yakınında korunması gereken doku veya organların belirlenmesi ve ışınların mümkün olan en uygun dağılımla yönetilmesidir. Işınlanan bölge ve hastalığın özelliğine göre görüntüleme yöntemleri kullanılarak planlamaya esas olacak görüntü alınır. Eğer bilgisayarlı planlama yapılacaksa planlama için daha önceden çekilmiş olsa dahi bilgisayarlı tomografi, MR veya PET-CT çekilir.Planlama,sağlık fizikçisi ve doktorun birlikte çalışması ile yapılır.Kullanılacak teknik ve merkezin imkanlarına göre zaman ve emek gerektirir.

Radyoterapi Uygulama Aşamaları

İlk başvuruda hastanın değerlendirmesi yapılır. Daha önceden yapılan tetkikler ve mevcut raporlar karar verdirici düzeyde değilse, eksikler tamamlanır. Tedavi ve yan etkileri hakkında bilgi verilir. Genelde verilecek radyasyonun toplam dozu küçük ve eşit dozlara bölünerek, günlük seanslar halinde hafta sonu hariç haftanın beş günü uygulanır. Tümörün tipine bağlı olrak tedavi süresi 1 günden 8 haftaya kadar değişebilen şekilde olabilir. Uygun durumlarda tedavi bölgesine göre, günlük dozlar yüksek tutularak toplam tedavi süresi kısaltılır. Tedavi sayısı her zaman hastalığın boyutu ile bağlantılı değildir. Hastalar yoğunlukla uzun tedavileri daha ciddi hastalıkmış gibi algılama yanlışlığına düşerler.

Radyoterapi uygulanacak tüm hastalarda ilk olarak tedavi pozisyonu belirlenir. Bunun için tedavi esnasında hareket etmesini önleyecek her hasta için özel yapılan maske veya vakum yatakları oluşturulur. Örneğin; baş-boyun kanserleri için maske, akciğer ve meme kanserlerinde özel yataklar hazırlanır. Bazı hastalar ise ayar seviyeleri değiştirilebilen sabitleyici sistemlerle tedaviye alınır. Bunların hiçbiri acı veren uygulama değildir. Bundan sonra tedavi pozisyonunda planlamanın ilk aşaması olan simülasyon yapılır.

Elde edilen görüntüler DICOM bağlantısı ile planlama bilgisayarına aktarılır. Hedef yer (tedavi edilecek bölge) ve çevresindeki organlar bu görüntülerde işaretlenerek (konturlama) hazırlık tamamlanır. Sağlık fizikçisine uygulanacak teknik ve tedavi detayı aktarılır. Sağlık fizikçisi planın fizik verilerini oluşturur. Bu verilerin tıbbi uygunluğunun kontrolü, uygulanabilirliği kontrol edilir. Gereken değişiklikler yapılır. Bazı durumlarda planın tümü ile baştan yapılması ve teknik değişikliği gerekebilir.