Girişimsel Radyoloji

Anjiyografi, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi gibi görüntüleme teknikleri ile ciltteki küçük bir kesiden (perkütan) veya damarın içinden (endovasküler) iğne, tel ve kataterler kullanılarak gerçekleştirilen teşhis ve tedavi yöntemlerine girişimsel radyoloji denir.

Türkiye’de Park International Services ile ulaşacağınız tam donanımlı radyoloji merkezleri, tanı ve tedavi amaçlı tüm gereksinimlerinizi karşılayabilecek tıbbi ve teknolojik alt yapıya sahip merkezlerdir.

Girişimsel radyoloji hizmetlerinde; işlem ve hasta hazırlama, ekipman, eleman gibi kalite kontrol konuları ulusal ve uluslararası rehberler göz önüne alınarak planlanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji İşlemleri

 • Biyopsiler / Tümör işaretlemesi
 • Drenaj işlemleri
 • Toplardamar içi kateterler
 • Endovasküler Tedaviler s
  • Karotis Stent
  • Bacak veya Kol damarlarına yönelik balon ve stent tedavileri
  • Aort anevrizmalarına yönelik stent graft tedavileri
  • Anevrizma yada damar yaralanması sonrası kanamalara yönelik embolizasyon
 • Onkolojik Girişimler
  • Tümör biyopsileri
  • Onkolojik hastalarda kısa / uzun dönem damar yolu açılması
  • Safra ve sıvı drenajları (karaciğer ve safra yolları tümörlerindeki tıkanıklıklar)
  • Nefrostomi (idrar yolu tıkanıklıklarında enfeksiyonu önlemek ve böbrek fonksiyonlarını korumak için kateter takılması)
  • Kemoembolizasyon, tümör ablasyonları (karaciğer tümörlerinde)
  • Hipervasküler tümörlerde kanama kontrolü için embolizasyon(kanayan damarın anjiyografik olarak kapatılması)
  • Toplar damar ve atar damarlardaki hastalığa bağlı komplikasyonların tedavileri(venöz – arteriyal tromboz, toplar damar basıları, filtre takılması)
 • Kemoembolizasyon
 • Tümör ablasyonu
 • Perkütanöz sıvı drenajları
 • Perkütanöz sıvı drenajları