Yoğun Bakım

Yaşamsal fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş ve hasara uğramış her hasta kritik hasta olarak adlandırılır. Yoğun Bakım Üniteleri kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren alanlardır.

Park International Services yoğun bakamın hasta yaşamı açısından öneminin farkındadır ve Türkiye’nin hekim kadroları ve teknolojik alt yapısı bakımından en güvenilir yoğun bakım merkezleriyle çalışır.

Park International Services’in çalıştığı pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği yoğun bakım ünitelerinde, hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölümde çalışan uzman hekim, hemşire ve tecrübeli personeller tarafından verilir.

Türkiye’ye transferi mümkün vakalar

  • Ağır yaralanmalar
  • Trafik kazaları
  • Ağır kafa travmaları
  • Ağır infeksiyonlar
  • Akciğer ezilmeleri
  • Otoimmün hastalıklar
  • Ektrakorporeal tedavilerin gerekli olduğu kritik hastalıklar
  • Sepsis