Endokrin Cerrahi

Endokrin Cerrahi, vücudun iç salgı bezlerinde müdahale gerektiren durumlarda uygulanan cerrahi tedavileri içerir.

Endokrin Cerrahisi’ne ait hastalıkların tedavisinde son on yılda önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Türkiye’deki hekimler de bu gelişmeleri yakından takip ederek başarılı tanı ve tedaviler gerçekleştirmektedir. Minimal invaziv girişimler, laparoskopik yaklaşımlar ve radyoaktif madde işaretlemesi ile yapılan cerrahi müdahaleler hastalarda operasyon başarısını arttırmakta ve ameliyat sonrası iyileşme dönemini hızlı ve konforlu hale getirmektedir.

Endokrin Cerrahi

  • Guatr Tedavileri
  • Troid Kanserleri Tedavileri
  • Hipertiroidzm Tedavileri
  • Paratiroid Tedavileri
  • Sürrenal Hastalıkların Tedavileri