KBB

KBB; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapılarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ve yüz-boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanı ve tedavileri KBB’nin ilgi alanıdır.

KBB; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapılarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ve yüz-boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanı ve tedavileri KBB’nin ilgi alanıdır.

KBB; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapılarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Kulak, burun, nazal geçiş, sinusler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ve yüz-boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanı ve tedavileri KBB’nin ilgi alanıdır.
 • Bademcik Ameliyatı
 • Burun tıkanıklığı (Septum deviasyonu, konka hipertrofisi)
 • Geniz Eti Ameliyatı
 • Burun İçi Eğriliği Tedavisi
 • Kulak Tüpü Uygulaması
 • Kulak Zarı Tamiri
 • İşitme Kayıpları
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Kronik Orta Kulak İltihaplarına Yönelik Ameliyatlar
 • Ses Teli Hastalıkları
 • Baş-Boyun Bölgesinde Yer Alan Tümörler İle Tükrük Bezi Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi
 • Kronik Rinosinüzit Ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Alerjik Rinit
 • Gözyaşı Bezi Tıkanıklıkları
 • Horlama Ve Uyku Apnesi
 • Gastroözefajiyal Reflü Gibi Boğaz Hastalıkları
 • Baş Dönmesi